Inleiding

Adult Attachment Therapy® is een vorm van traumatherapie, waarbij de oorzaak ligt in de periode dat we nog geen taal beheersen, namelijk vanaf de conceptie tot ongeveer het achtste levensjaar. De enige manier waarop we ons kunnen uitdrukken, is via emoties of reacties in de vorm van vechten, vluchten of bevriezen. Het gevoelsbrein en het reptielenbrein is hierbij actief, echter het denkbrein werkt nog niet volledig.

Ervaren we in die periode een trauma, dan kan het zijn, dat we dit trauma op dat moment niet kunnen verwerken en slaan we het op in ons lichaam. We geven het hier als het ware een plekje. Op zeer jonge leeftijd zien we dit al in de vorm van allerlei hechtingsproblematieken. Op oudere leeftijd kan dit een negatieve uitwerking hebben op het aangaan van relaties. Dit zowel in de vorm van liefdesrelaties als relaties op het werk. 

Zoals de term Adult Attachment Therapy® al laat vermoeden, is dit een therapievorm voor volwassenen. De term ‘therapie’ impliceert dat er een behandeling nodig is waardoor er iets kan veranderd worden. Dit met als doel te genezen of om de symptomen te verlichten. Bij Adult Attachment Therapy® gaat het bijgevolg om de behandeling van de gevolgen van een onveilige hechting, soms gekoppeld aan een onderliggend trauma. Een hechting die al vanaf de geboorte plaats mag vinden tussen het kind en een veilig persoon (meestal, in eerste instantie, de moeder). Bij Adult Attachment Therapy® stellen we ons ten doel, de gevolgen van een onveilige hechting uit de kinderjaren te herstellen op volwassen leeftijd.

Op deze site vind je informatie rondom trauma en hechting en het nut van Adult Attachment Therapy®. Voor de leesbaarheid ben ik echter bij lange na niet volledig. Voor eventuele vragen nodig ik je dan ook uit deze rechtstreeks naar mij te sturen via bijgaand contactformulier. Ik zal ze zo snel mogelijk beantwoorden.

 

Van Hart tot Hart

   

Remke (Lid Association for Prenatal and Perinatal Psychology & Health)